پلاسمایی سر د و گرم مدایون

قیمت دستگاه پلاسما

قیمت دستگاه پلاسما سرد و گرم

قیمت دستگاه پلاسما بستگی به کاربرد دستگاه و کیفیت آن دارد. دستگاه پلاسما مدایون در سه طرح به بازار ارایه می شود. پلاسما سرد،پلاسما گرم، پلاسما سرد و گرم. هر کدام دارای کارائی و کار برد مختص به خود می باشند. و قیمت هر یک از این دستگاهها متفاوت هستند. برای خرید دستگاه پلاسما مدایون […]

بیشتر بخوانید