قیمت دستگاه لیزر

دستگاه لیزر الکساندرایت دکا

قیمت دستگاه لیزر الکساندرایت دکا

دستگاه لیزر الکساندرایت موتوس انواع پوست میتوانند از آن استفاده کنند .این دستگاه با تکنولوژی پیشرفته میتواند انواع مو زائد یا حتی کرکی را نیز از بین ببرد.شاید ش

بیشتر بخوانید