دستگاه تجزیه و تحلیل بدن

دستگاه آنالیز سیستم بدن InBody i30

فروش دستگاه آنالیز سیستم بدن InBody i30

دستگاه تجزیه سیستم بدن InBody i30 که یکی از جدید ترین و کاربردی ترین محصولات تولیدی توسط تیم فناوری عضو مهندسی پزشکی می باشد با گذشت زمان و داشتن عملکردی دقیق د

بیشتر بخوانید