دستگاه آر اف کویتیشن مثلثی

دستگاه آر اف کویتیشن مثلثی

عرضه دستگاه آر اف کویتیشن مثلثی

دستگاه آر اف کویتیشن رافوس یک دستگاه مدرن برای لاغری است. این دستگاه با بافت هدفمند عمیق تری نسبت به دستگاه های فعلی دیاترمی درمانی سطحی کار می کند.
انتقال انرژ

بیشتر بخوانید