ارائه دستگاه آر اف

ارائه دهنده دستگاه آر اف واژینال سنسور دار

دست گاه آر اف واژینال یک نوع دست گاه است که برای درمان بسیاری از بیماری های زنانه کار برد دارد این دست گاه با تولید انرژی گرمایی که تا همق عضلات واژن و لگن نفوذ

بیشتر بخوانید