دستگاه آنالایزر ترکیبات بدن InBody i20

دستگاه آنالایزر ترکیبات بدن InBody i20

فروش دستگاه آنالایزر بدن InBody i20

دستگاه آنالایزر ترکیبات بدن InBody i20 دستگاهی می باشد که بدن فرد را مورد تجزیه و ارزیابی قرار می دهد و این کار را به وسیله امپدانس الکتریکی انجام می دهد، میزان

بیشتر بخوانید